Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Các địa bàn chạy qua==
Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh điểm đầu tại Nút giao Minh Khai (Giao với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và QL18A) chạy qua địa bàn các phường, xã, thị trấn: [[Đại Yên, Hạ Long|Đại Yên]] ([[Hạ Long|thành phố Hạ Long]]), [[Hoàng Tân, Quảng Yên|Hoàng Tân]], [[Tân An, Quảng Yên|Tân An]], [[Tiền An, Quảng Yên|Tiền An]], [[Hà An]], [[Phong Hải, Quảng Yên|Phong Hải]], [[Liên Hòa, Quảng Yên|Liên Hòa]], [[Yên Hải]], [[Phong Cốc, Quảng Yên|Phong Cốc]], [[Liên Vị]] ([[Quảng Yên|thị xã Quảng Yên]]) của tỉnh [[Quảng Ninh]]; [[Đông Hải 2]], [[Nam Hải, Hải An|Nam Hải]], [[Tràng Cát]] (quận [[Hải An, Hải Phòng|Hải An]]), [[Hải Thành, Dương Kinh|Hải Thành]], [[Hòa Nghĩa, Dương Kinh|Hòa Nghĩa]] (quận [[Dương Kinh]]), [[Tân Phong, Kiến Thụy|Tân Phong]], [[Tú Sơn, Kiến Thụy|Tú Sơn]], [[Đoàn Xá, Kiến Thụy|Đoàn Xá]] (huyện [[Kiến Thụy]]), [[Hùng Thắng, Tiên Lãng|Hùng Thắng]], [[Đông Hưng, Tiên Lãng|Đông Hưng]], [[Tây Hưng, Tiên Lãng|Tây Hưng]] (huyện [[Tiên Lãng]]) của thành phố [[Hải Phòng]]; [[ThụyAn Tân]], [[Thụy An, Thái Thụy|ThụyAn AnTân]], [[ThụyHồng Dũng]], [[Thụy HồngTrình]], [[ThụyDiêm Trình]],Điền [[Thụy(thị trấn)|Diêm Điền]], [[Thái Nguyên, Thái Thụy|Thái Nguyên]], [[Thái Hòa, Thái Thụy|Thái Hòa]], [[Thái An, Thái Thụy|TháiHòa An]], [[Thái Xuyên]], [[Mỹ Lộc, Thái Thụy|Mỹ Lộc]] (huyện [[Thái Thụy]]), [[Đông Trà]], [[Đông Xuyên, Tiền Hải|Đông Xuyên]], [[Đông Trung]], [[Đông Phong, Tiền Hải|Đông Phong]], [[Đông Cơ]], [[Đông Lâm]], [[Tây Tiến, Tiền Hải|Tây Tiến]], [[Nam Chính, Tiền Hải|Nam Chính]], [[Nam Hồng, Tiền Hải|Nam Hồng]] (huyện [[Tiền Hải]]) của tỉnh [[Thái Bình]]; [[Giao Hương]], [[Bình Hòa, Giao Thủy|Bình Hòa]], [[Giao Hà, Giao Thủy|Giao Hà]], [[Giao Nhân]], [[Giao Châu, Giao Thủy|Giao Châu]], [[Giao Yến]], [[Giao Tân]], [[Giao Thịnh]] (huyện [[Giao Thủy]]), [[Hải Phúc, Hải Hậu|Hải Phúc]], [[Hải Nam, Hải Hậu|Hải Nam]], [[Hải Hưng, Hải Hậu|Hải Hưng]], [[Hải Bắc, Hải Hậu|Hải Bắc]], [[Hải Trung]], [[Hải Anh, Hải Hậu|Hải Anh]], [[Hải Minh]] (huyện [[Hải Hậu]]), [[Trực Đại]], [[Trực Cường]], [[Ninh Cường (thị trấn)|Ninh Cường]], [[Trực Hùng]] (huyện [[Trực Ninh]]), [[Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng|Nghĩa Sơn]] (huyện [[Nghĩa Hưng]]) của tỉnh [[Nam Định]]; [[Khánh Thành, Yên Khánh|Khánh Thành]], [[Khánh Thủy, Yên Khánh|Khánh Thủy]], [[Khánh Hội, Yên Khánh|Khánh Hội]], [[Khánh Hải, Yên Khánh|Khánh Hải]], [[Khánh Vân, Yên Khánh|Khánh Vân]], [[Khánh Cư, Yên Khánh|Khánh Cư]], [[Khánh An, Yên Khánh|Khánh An]], [[Khánh Hòa, Yên Khánh|Khánh Hòa]] (huyện [[Yên Khánh]]) của tỉnh [[Ninh Bình]]; điểm cuối giao với [[đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình]] thuộc xã [[Khánh Hòa, Yên Khánh|Khánh Hòa]], huyện [[Yên Khánh]], tỉnh [[Ninh Bình]].
 
==Các dự án thành phần==