Khác biệt giữa các bản “Hậu Chu Thái Tổ”

Chỉnh Sửa Thêm
(Chỉnh Sửa Thêm)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Chỉnh Sửa Thêm)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Làm hoàng đế ==
Năm 950, Quách Uy lật đổ triều Hậu Hán, được các tướng sĩ tôn lên làm hoàng đế. Năm 951, Quách Uy lên ngôi tại Biện Kinh, đổi quốc hiệu là ChuChâu, tức Hậu ChuChâu Thái Tổ. Vì xuất thân nghèo khổ nên Hậu ChuChâu Thái Tổ Quách Uy hiểu được nỗi khổ của dân. Ông cũng được học hành chút ít, nên chú ý trọng dụng nhân tài và quan tâm cải cách chính trị. Dưới sự cai trị của Quách Uy, tình hình hỗn loạn của thời Ngũ Đại bắt đầu được an định lại.
 
Khi Hậu ChuChâu mới thành lập, em của Lưu Tri Viễn là [[Lưu Mân|Lưu Sùng]] không phục tùng sự thống trị của Hậu ChuChâu, liền chiếm cứ Thái Nguyên, trở thành 1 chính quyền cát cứ. Lịch sử gọi chính quyền này là [[Bắc Hán]] (một trong Thập Quốc). Để đối kháng với Hậu ChuChâu, Lưu Sùng liền nương tựa vào nước Liêu, tôn vua Liêu làm ''"hoàng đế chú"'', nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của quân Liêu, đem quân đánh Hậu ChuChâu nhưng đều bị ChuChâu Thái Tổ đánh bại.
 
Trong suốt 30 năm thời Ngũ Đại, dân tộc Hán ở phía Bắc đã phải chịu sự cai trị của rợ Sa Đà qua 4 triều đại: [[Hậu Đường]], [[Hậu Tấn]] và [[Hậu Hán]], lại bị người [[Khiết Đan]] nhà Liêu cướp bóc. Đến đời vua Hậu Chu Thái Tổ, dân tộc Hán miền Bắc mới đứng lên làm chủ được, vì nhà Hậu Chu là triều đại của người Hán.
Người dùng vô danh