Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[User talk:Đông Minh|<span style="background:#000000;color:white;border-radius:120px;">&nbsp;''M''&nbsp;</span>]] 03:14, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{u|Q.Khải}} Tùy bạn sắp xếp thế nào cho thuận lợi. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#000000;color:white;border-radius:120px;">&nbsp;''M''&nbsp;</span>]] 03:15, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)
::{{u|Đông Minh}} "Platinum" là bạch kim chứ không phải bạc, bạch kim thường được cho là quý hơn vàng nên mình sẽ sắp xếp thế này:
# 1 đồng tiền đồng [[Tập tin:Wiki bronze medal.svg|45px]] = 1 bài BCB dưới 10.000 bytes (10đ)
# 1 đồng tiền bạc [[Tập tin:Wiki silver medal.svg|45px]] = 1 bài BCB từ 10.000-25.000 bytes (20đ)
# 1 đồng tiền vàng [[Tập tin:Wiki gold medal.svg|45px]] = 1 bài BCB từ 25.000-50.000 bytes (30đ)
# 1 đồng tiền bạch kim [[Tập tin:Wiki platinum medal.svg|45px]] = 1 bài BCB trên 50.000 bytes (40đ)
::Nếu bằng điểm sẽ xét đến số ảnh bài xuất hiện trên Trang Chính. <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 06:43, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)