Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thị trấn Phong Nha hiện nay trước đây vốn là xã Sơn Trạch thuộc huyện Bố Trạch.
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Bình<ref name=NQ862>[httphttps://www.daibieunhandanthuvienphapluat.vn/defaultvan-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-862-NQ-UBTVQH14-2020-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Quang-Binh-433891.aspx?tabid=73&NewsId=433710 Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14]</ref>. Theo đó, thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Trạch.
 
==Hành chính==