Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yếu tố sản xuất”

n (robot Ajoute: hu)
 
===Phát triển và các quan điểm khác===
Các nhà kinh tế theo quan điểm của [[Karl Marx|chủ nghĩa MarxMác]] và các nhà [[đảng xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] cũng nghiên cứu các khái niệm về các yếu tố sản xuất. Nhưng họ có xu hướng tách sức lao động ra khỏi các yếu tố còn lại của sản xuất, xem xét nó như là yếu tố đầu vào có ý thức và tích cực trong việc chuyển hóa nguyên liệu vật lý thô và các đầu vào khác thành các sản phẩm có [[giá trị sử dụng]] đối với người tiêu dùng và kinh doanh. Các phân tích của họ không thay đổi trên thực tế tư tưởng về các yếu tố sản xuất, mặc dù nó nhấn mạnh [[phương thức sản xuất]], được xác định như là các yếu tố trừ đi sức lao động, trong đó nó cố gắng theo đuổi sự phân biệt với yếu tố nhân lực. Ngoài ra, học thuyết kinh tế chính trị theo chủ nghĩa Marx cũng phân biệt các khái niệm lịch sử của "các yếu tố sản xuất" và vai trò của chúng trong [[chủ nghĩa tư bản]]: trong hệ thống kinh tế-xã hội đó, lao động trở thành "[[tư bản|tư bản biến đổi]]" được coi như là nguồn gốc của [[giá trị thặng dư]] hay lợi nhuận, trong khi các yếu tố phi-con người của sản xuất trở thành "[[tư bản|tư bản cố định]]", chúng không tạo ra giá trị thặng dư ngoại trừ việc gián tiếp làm cho sức lao động trở nên có tính sản xuất hơn.
 
Những nhà kinh tế khác tập trung vào vai trò trung tâm của [[tư bản con người]], cụ thể là [[tư bản xã hội]] (niềm tin cộng đồng) và [[tư bản kiến thức]] (các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động) mà chúng đóng vai trò ngày càng tăng trong suốt [[thế kỷ 20]].
Người dùng vô danh