Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vĩ độ = 22.61444444
| kinh độ = 106.3961111
| diện tích = 48,48 km<sup>2</sup><ref name="NQ864">[http://wwwvanban.daibieunhandanchinhphu.vn/default.aspxportal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?tabidclass_id=2&_page=1&mode=73detail&NewsIddocument_id=433711199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>
| dân số = 4.591 người
| thời điểm dân số = 2019