Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
::Nếu bằng điểm sẽ xét đến số ảnh bài xuất hiện trên Trang Chính. <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 06:43, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:::Chắc mình nhầm, tùy bạn xây dựng và phát triển nội dung. Để xem ai cuối năm có nhiều tiền nhất. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#000000;color:white;border-radius:120px;">&nbsp;''M''&nbsp;</span>]] 07:09, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)
{{u|Đông Minh}} Mình định sẽ sửa bản mẫu Thông báo Bạn có biết, thêm tham số "medal", điền "bronze", "silver", "gold" hoặc "platinum" sẽ cho ra tập tin tương ứng với mỗi đồng tiền. <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 03:46, ngày 14 tháng 2 năm 2020 (UTC)