Khác biệt giữa các bản “Hoa Bắc”

không có tóm lược sửa đổi
n (đã thêm Thể loại:Hoa Bắc dùng HotCat)
{{Infobox settlement
| name = North China
| native_name =
| native_name_lang = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type =
| image_skyline =
| image_alt =
| image_caption =
| image_flag =
| flag_alt =
| image_seal =
| seal_alt =
| image_shield =
| shield_alt =
| etymology =
| nickname =
| motto =
| image_map = File:North China.svg
| map_alt = 250px
| map_caption = Northern [[People's Republic of China]] region
| pushpin_map =
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| coordinates =
| coor_pinpoint = | coordinates_footnotes = | subdivision_type = Country | subdivision_name = | subdivision_type1 = | subdivision_name1 = | subdivision_type2 = | subdivision_name2 = | subdivision_type3 = | subdivision_name3 = | established_title = | established_date = | founder = | seat_type = | seat = | government_footnotes = | leader_party = | leader_title = | leader_name = | unit_pref = Metric <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion --> <!-- for references: use <ref> tags --> | area_footnotes = | area_urban_footnotes = <!-- <ref> </ref> --> | area_rural_footnotes = <!-- <ref> </ref> --> | area_metro_footnotes = <!-- <ref> </ref> --> | area_magnitude = <!-- <ref> </ref> --> | area_note = | area_water_percent = | area_rank = | area_blank1_title = | area_blank2_title = <!-- square kilometers --> | area_total_km2 = 2,185,105 | area_land_km2 = | area_water_km2 = | area_urban_km2 = | area_rural_km2 = | area_metro_km2 = | area_blank1_km2 = | area_blank2_km2 = <!-- hectares --> | area_total_ha = | area_land_ha = | area_water_ha = | area_urban_ha = | area_rural_ha = | area_metro_ha = | area_blank1_ha = | area_blank2_ha = | length_km =
| width_km =
| dimensions_footnotes = | elevation_footnotes = | elevation_m = | population_as_of = | population_footnotes =
| population_total = 164,823,136 | population_density_km2 = auto | population_note = | population_demonym = | timezone1 = | utc_offset1 = | postal_code_type = | postal_code = | area_code_type = | area_code = | iso_code = | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes =
}}
[[Tập tin:Huabei China.png|nhỏ|250px|Vùng Hoa Bắc]]
 
[[Tập tin:North China.svg|thumb|250px|Vùng Hoa Bắc]]
 
'''Hoa Bắc''' (华北;華北) là từ chỉ miền Bắc [[Trung Quốc]]. Theo truyền thống, vùng đất của Trung Quốc từ [[hoài Hà|sông Hoài]] lên [[hướng Bắc|phía bắc]] được gọi là Hoa Bắc. Chính phủ [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] quy định Hoa Bắc là vùng gồm các địa phương [[Bắc Kinh]], [[Thiên Tân]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]], [[Sơn Tây]], và [[Nội Mông]].