Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

n
replaced: chiều dài → chiều dài (7) using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: chiều dài → chiều dài (7) using AWB)
Theo Điều 5, Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam]] về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên ngày 16 tháng 8 năm 2012, cấp hiệu của kiểm sát viên được quy định như sau:<ref>{{Chú thích web |url =https://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/58776/nghi-quyet-522b-nq-ubtvqh13-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-trang-phuc-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-kiem-.aspx |tiêu đề =Nghị quyết 522b/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và Giấy chứng minh kiểm sát |tác giả 1 = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập =2018-07-11 |ngôn ngữ = |url lưu trữ = |ngày lưu trữ = 2018-07-11}}</ref>
 
#Cấp hiệu gắn trên vai áo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên có hình ngũ giác, nền màu đỏ tuơi, có tạo hoa văn; [[chiều dài]] 130&nbsp;mm, phần đuôi rộng 50&nbsp;mm, phần đầu rộng 40&nbsp;mm, có viền màu vàng rộng 5&nbsp;mm ở hai cạnh dọc và đầu vát nhọn; phần đầu vát nhọn được gắn chốt bằng kim loại có hình phù hiệu ngành Kiểm sát đường kính 15&nbsp;mm.
#Cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên cụ thể như sau:
'''Viện kiểm sát nhân dân tối cao:'''
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3&nbsp;mm, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và một ngôi sao màu vàng có đường kính 14&nbsp;mm.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2&nbsp;mm, có hai vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song song với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn ba ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2&nbsp;mm, có hai vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song song với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn hai ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm, có hai vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song song với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên hai vạch màu trắng gắn một ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2&nbsp;mm, có một vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song song với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn ba ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2&nbsp;mm, có một vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song song với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn hai ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm, có một vạch màu trắng rộng 2&nbsp;mm chạy song ong với [[chiều dài]] cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn một ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12&nbsp;mm.
 
==Xem thêm==