Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

n
replaced: chiều dài → chiều dài (2) using AWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (replaced: chiều dài → chiều dài (2) using AWB)
 
{{Banner đường Việt Nam|ĐHCM|link=1}} Hưng Thi, [[Lạc Thủy]], [[Hòa Bình]]|Hướng đầu=Đông|Đầu=[[Ý Yên]], [[Nam Định]]|Hướng cuối=Tây|Cuối=[[Đường Hồ Chí Minh]],[[Lạc Thủy]], [[Hòa Bình]]|Hệ thống=[[Hệ thống giao thông Việt Nam]]|Liên kết liên quan=[[Quốc lộ (Việt Nam)|Danh sách Quốc Lộ]] - [[Giao thông liên lạc Việt Nam thời quân chủ|Lịch sử]]||QL_Sau=[[Tập tin:DHCM, VNM.svg|x20px|alt=|link=Đường Hồ Chí Minh]]}}
 
'''Quốc lộ 37C''' là tuyến đường bộ nối 03 tỉnh [[Nam Định]] - [[Ninh Bình]] - [[Hòa Bình]] có tổng [[chiều dài]] là 73,5&nbsp;km được phê duyệt năm 2018.<ref>[http://drvn.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/content/857969/bo-sung-quy-hoach-tuyen-%C4%91uong-noi-ql-37b-ql-10-ql-38b-ql-1-voi-%C4%91uong-ho-chi-minh-vao-quy-hoach-phat-trien-gtvt-%C4%91uong-bo-viet-nam Bổ sung quy hoạch tuyến đường nối QL.37B, QL.10, QL.38B, QL.1 với đường Hồ Chí Minh vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam]</ref> Đây là tuyến đường đường kết nối các [[quốc lộ 37B]], quốc lộ 10, và Quốc lộ 1 thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ với đường Hồ Chí Minh.<ref>[http://www.vr.org.vn/tintuc/chitiettin.aspx?Id_news=4959&id=TVR Bộ GTVT luôn ủng hộ đầu tư xây dựng các dự án có tính kết nối vùng]</ref>
 
==Hướng tuyến==
Theo văn bản phê duyệt của chính phủ, Tuyến đường Quốc lộ 37C có [[chiều dài]] tuyến là 73,5&nbsp;km, điểm đầu tại [[Quốc lộ 37B]] thuộc xã Ninh Cường, huyện Ý Yên, tỉnh [[Nam Định]] và điểm cuối tại cầu Thung Trâm trên [[đường Hồ Chí Minh]], xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh [[Hòa Bình]].<ref>[http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn/kat-cau-ha-tang-giao-thang/380-ba-sung-tuya-n-a-ng-na-i-ql37b-ql10-ql38b-ql1-va-i-a-ng-ha-cha-minh-va-o-quy-hoa-ch-pha-t-tria-n-gtvt-a-ng-ba-via-t-nam BỔ SUNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QL37B,QL10,QL38B,QL1 VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM]</ref> Trong đó:
*Đoạn qua [[Nam Định]] dài 21,07&nbsp;km,
*Đoạn qua [[Ninh Bình]] dài 31,9&nbsp;km,