Khác biệt giữa các bản “Hệ tọa độ địa lý”

n
Trên mặt cầu tại [[mực nước biển]], một giây vĩ độ bằng ''30.82 [[mét]]'' và một phút vĩ độ bằng ''1849 mét''. Các [[vĩ tuyến]] cách nhau ''110,9 [[kilômét]]''. Các kinh tuyến gặp nhau tại [[cực địa lý]], với độ rộng một giây về phía đông-tây phụ thuộc vào vĩ độ. Trên bề mặt cầu tại mực nước biển, một giây kinh độ bằng ''30,92 mét'' trên [[xích đạo]], ''26,76 mét'' trên vĩ tuyến thứ 30, ''19,22 mét'' tại [[Greenwich]] (51° 28' 38" B) và ''15,42 mét'' trên vĩ tuyến thứ 60.
 
Chiều rộng của một độ kinh độ tại vĩ độ <math>\scriptstyle{\phi}\,\!</math> có thể được tính toán bằng công thức sau (để có được [[chiều rộng]] theo phút và giây, lần lượt chia cho 60 và 3600):
 
:::::<math>\frac{\pi}{180^{\circ}}\cos(\phi)M_r,\,\!</math>