Khác biệt giữa các bản “Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”

n
Đã khóa “Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:28, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:28, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:4CCA:1CE0:15C:BF89:1149:17CC (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 116.107.154.153)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:28, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:28, ngày 21 tháng 2 năm 2020 (UTC))))
223.257

lần sửa đổi