Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

n
(chứng minh 0,9999999999 = 1)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Số 1 có một số tính chất số học đặc biệt:
* Số 1 [[Phép nhân|nhân]] với bất cứ số nào cũng cho kết quả bằng chính số đó: <math>\forall</math>x, x.1 = 1.x = x
* [[0,999...|0,9999999...]]=1. (Chứng minh <math>\frac{1}{3}+\frac{2}{3} = 1 <=> 0,3333333...+0,66666666=0,99999999 = 1
</math>)
* Mọi số đều viết được dưới dạng [[phân số]] với tử số là số đó còn mẫu số là 1.
12.291

lần sửa đổi