Khác biệt giữa các bản “Chất xám”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| GraySubject =
| GrayPage =
| Image = spinal nerve vi.svg
| Caption = Sự hình thành của các dây thần kinh cột sống từ rễ lưng và bụng. (chất xám được đánh dấu bên phải)
| Width =