Khác biệt giữa các bản “Chất xám”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<gallery>
File:Anatomy and physiology of animals A reflex arc.jpg|Nơron trung gian có mặt trong chất xám tuỷ sống.
File:Medulla spinalis - Substantia grisea - EnglishVietnamese.svg|Sừng sau tuỷ sống phân nhóm chất xám theo chức năng của chúng.
</gallery>