Khác biệt giữa các bản “Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam”

n
Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)
(Taitamtinh đã đổi Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam thành Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an Việt Nam: Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức mới của Bộ Công an)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
n (Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)]]
166.400

lần sửa đổi