Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam”

n
Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)
(Taitamtinh đã đổi Thảo luận:Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an Việt Nam: Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức mới của Bộ Công an)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
n (Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)]]
168.542

lần sửa đổi