Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Luật tạng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Luật tạng''' (zh. 律 藏; sa., pi. ''vinaya-piṭaka'') là phần thứ ba của [[Tam tạng]], quy định về việc sống tập thể của chư tăng, chư ni. Luật tạng có nhiều hệ khác nhau như Luật tạng của [[Thượng toạ bộ]], [[Pháp Tạng bộ]], [[Thuyết nhất thiết hữu bộ]].
 
Luật tạng gồm có 3 phần: