Khác biệt giữa các bản “Sông Hương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Cao độ = độ dốc bình quân lòng sông 11,7m/km.
| Lưu lượng = 179m³/s
| Lưu vực = 713km2.830km²
}}
{{bài cùng tên}}