Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong thần diễn nghĩa”

n
n (Sửa liên kết cho "núi Côn Lôn")
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
''Phong thần diễn nghĩa'' khởi đầu với chuyện kể về vua [[Trụ Vương|Trụ]] [[nhà Thương]] đến miếu thờ [[Nữ Oa]] dâng hương, đã đề thơ với hàm ý hỗn xược khiến cho Nữ Oa nổi giận. Sau khi bấm tay biết vận số nhà Thương còn 28 năm mới chấm dứt, Nữ Oa đã sai ba yêu quái ở mộ [[Hoàng Đế|Hiên Viên]] mê hoặc vua Trụ nhằm nhanh chóng làm cho nhà Thương sụp đổ, nhưng không được giết người. Một trong ba yêu quái là [[hồ ly tinh]] đã đạt hỏa hầu tu luyện ngàn năm, chiếm thân xác [[Đát Kỷ]], một cô gái đẹp, con gái Ký Châu Tô Hộ, được tiến cung để ra mắt nhà vua. Được nhà vua sủng ái, Đát Kỷ giả dần dần lộng hành, trừ khử các bề tôi trung thực, giết Khương [[hoàng hậu]] và toan giết cả hai [[hoàng tử]] là Ân Giao và Ân Hồng. Bên cạnh đó, Đát Kỷ giả còn tìm cách hại 4 chư hầu lớn, xui vua Trụ mời họ vào chầu rồi bắt Tây Bá Hầu là Cơ Xương bỏ ngục.
 
Viên quan tổng binh ở cửa quan Trần Đường là [[Lý Tịnh (thần thoại)|Lý Tịnh]] sinh con trai tự xưng là [[Na Tra]]. Na Tra làm đồ đệ của Thái Ất chân nhân, lên bảy tuổi đã đại náo biển Đông, rút gân chân thái tử con của Đông Hải [[Long Vương]] Ngao Quảng. Long Vương đến nhà Lý Tịnh đòi đền mạng. Na Tra tự nguyện chết để cha mẹ được sống. Người mẹ lập miếu thờ Na Tra nhưng (Lý Tịnh) lại bắt phá đi. Na Tra cầu đuổi đánh Lý Tịnh. Sau nhờ [[Nhiên Đăng Cổ Phật|Nhiên Đăng đạo nhân]] và [[Văn Thù|Văn Thù quảng pháp thiên tôn]] hóa giải ân oán phụ tử, và theo phò Khương Tử Nha giúp nhà Chu diệt nhà Thương.
 
[[Khương Tử Nha]] là đồ đệ của [[Nguyên Thủy Thiên Tôn]] trên [[núi Côn Lôn]], vâng lệnh thầy xuống núi giúp [[nhà Chu]] diệt [[nhà Thương]]. Tử Nha giết được một yêu quái, bạn của Đát Kỷ giả, và nhờ đó ông được vua Trụ phong chức Hạ Đại phu trông coi thiên văn địa lý. Sau vì can Trụ xây Lộc Đài mà ông suýt bị giết chết, phải trốn đến ấp Tây Kỳ thuộc đất nhà Chu. Bấy giờ Tây Bá [[Chu Văn Vương|Cơ Xương]] trốn thoát khỏi ngục đã tìm đến Khương Tử Nha nhờ giúp đỡ.