Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{u|Đông Minh}} Mình định sẽ sửa bản mẫu Thông báo Bạn có biết, thêm tham số "medal", điền "bronze", "silver", "gold" hoặc "platinum" sẽ cho ra tập tin tương ứng với mỗi đồng tiền. <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 03:46, ngày 14 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:Tính điểm cũng hơi phức tạp. Cứ đếm số đồng tiền vàng ai giàu nhất là đủ cơ sở xếp hạng. Lúc rày do bận đi kiếm tiền, làm việc ngó mắt thấy đâu cũng tiền với tiền hết, bạn thông cảm. Mà sao cũng được, miễn mà có nhiều bạn tham gia BCB. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#000000;color:white;border-radius:120px;">&nbsp;''M''&nbsp;</span>]] 14:19, ngày 16 tháng 2 năm 2020 (UTC)
::{{u|Đông Minh}} Tính phức tạp một chút để có những con số cụ thể hơn, mang tính so sánh hơn, giống như là Cúp Wiki vậy, nhưng không phức tạp bằng. <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 14:32, ngày 16 tháng 2 năm 2020 (UTC)
 
== Một ngôi sao dành cho bạn! ==