Khác biệt giữa các bản “Hàng hải”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* [[Lịch sử hàng hải|Lịch sử ngành hàng hải]], nghiên cứu hoạt động của con người trên [[biển]]
* [[Vận tải hàng hải]], vận chuyển người hoặc hàng hóa trên nước
* [[Maritime (giải bóng bầu dụcrugby)]], câu lạc bóng [[rugby]] của [[New Zealand]]