Khác biệt giữa các bản “Pú Xi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Xã Pú Xi có diện tích 122,12 km<sup>2</sup>, dân số năm 2011 là 2.351 người, mật độ dân số đạt 19 người/km<sup>2</sup>.<ref name="NQ45"/>
==Lịch sử==
Xã Pú Xi được thành lập vào ngày [[25 tháng 8]] năm [[2012]] trên cơ sở điều chỉnh 12.212,11 ha diện tích tự nhiên và 2.351 người của xã [[MùnMường Chung]]Mùn.<ref name="NQ45">[http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=163287 Nghị quyết số 45/NQ-CP]</ref>
 
== Chú thích ==