Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phía bắc giáp huyện [[Yên Minh]].
 
==Phân chia hànhHành chính==
Huyện Bắc Mê chia thành13 1đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Yên Phú, Bắc Mê|(thị trấn )|Yên Phú]] (huyện lỵ) và 12 xã: [[Đường Âm]], [[Đường Hồng, Bắc Mê|Đường Hồng]], [[Giáp Trung]], [[Lạc Nông]], [[Minh Ngọc, Bắc Mê|Minh Ngọc]], [[Minh Sơn, Bắc Mê|Minh Sơn]], [[Phiêng Luông, Bắc Mê|Phiêng Luông]], [[Phú Nam]], [[Thượng Tân, Bắc Mê|Thượng Tân]], [[Yên Cường, Bắc Mê|Yên Cường]], [[Yên Định, Bắc Mê|Yên Định]], [[Yên Phong, Bắc Mê|Yên Phong]].
 
== Tham khảo ==