Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

Ff
(Ff)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ phương Tây nhưng càng di chuyển về phương Đông càng bị biến đổi tùy theo tâm lý, văn hóa và những điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương mà nó đi qua làm nảy sinh ra những trường phái tư tưởng cộng sản khác nhau với cách hiểu khác nhau về chủ nghĩa cộng sản. Những hình thức nổi bật của chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như [[Chủ nghĩa Lenin]], [[Chủ nghĩa cộng sản#Chủ nghĩa Stalin|Chủ nghĩa Stalin]], [[Tư tưởng Mao Trạch Đông|Chủ nghĩa Mao]] và [[Chủ nghĩa Trotsky]], đều kế thừa từ [[Chủ nghĩa Marx]], nhưng giữa chúng có những khác biệt tùy theo cách hiểu và bối cảnh xã hội mà nhà lý luận chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản cũng có những phiên bản khác không liên quan đến Chủ nghĩa Marx, chẳng hạn [[Chủ nghĩa cộng sản Thiên chúa giáo]] và [[Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ]] (''anarcho-communism'').
Nói chung chế độ xã hội chủ nghĩ như Conzzz Cacxx
 
==Từ nguyên==
Người dùng vô danh