Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 115.74.42.113 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
(Tôi yêu đcs)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 115.74.42.113 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
{{pp-move-indef}}
Tao có súng á
{{pp-sock|small=yes}}
{{Chủ nghĩa Cộng sản }}
{{Các dạng chính phủ}}
{{Kinh tế sidebar}}
{{Chủ nghĩa Marx}}
{{Chủ nghĩa Marx-Lenin}}
:''Bài này nói về chủ nghĩa cộng sản như một hình thái xã hội và như một phong trào chính trị. Xin xem bài [[hệ thống xã hội chủ nghĩa]], [[đảng cộng sản]] và [[chủ nghĩa xã hội]] để tìm hiểu thêm.''
'''Chủ nghĩa cộng sản''' là một hình thái [[kinh tế xã hội]] và [[hệ tư tưởng chính trị]] ủng hộ việc thiết lập [[xã hội]] phi [[nhà nước]], không [[giai cấp]], tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các [[phương tiện sản xuất]] nói chung.<ref>{{chú thích sách |last=Morris |first=William |authorlink=William Morris |title=News from nowhere |url=http://www.marxists.org/archive/morris/works/1890/nowhere/index.htm |language=tiếng Anh |accessdate=January 2008}}</ref><ref name="columbia">{{cite encyclopedia |title=Communism |url=http://www.bartleby.com/65/co/communism.html |encyclopedia=[[The Columbia Encyclopedia]] |edition=6th |year=2007}}</ref><ref name="encarta">{{cite encyclopedia |last=Colton |first=Timothy J. |title=Communism |url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572241/Communism.html |encyclopedia=Microsoft Encarta Online Encyclopedia |year=2007}}</ref> [[Karl Marx]] cho rằng '''chủ nghĩa cộng sản''' sẽ là giai đoạn '''cuối cùng''' của lịch sử, đạt được qua một cuộc [[cách mạng vô sản]]. Trong xã hội cộng sản, các quyết định về việc [[sản xuất]] cái gì và theo đuổi những chính sách gì được lựa chọn một cách [[dân chủ trực tiếp|dân chủ]], cho phép mọi thành viên của [[xã hội]] tham gia vào quá trình quyết định trong cả hai lĩnh vực [[chính trị]] và [[kinh tế]]. Việc [[sản xuất]] và phân phối của cải được tiến hành công bằng giữa các [[công dân]].
Karl Marx chưa bao giờ miêu tả chi tiết về việc chủ nghĩa cộng sản sẽ vận hành như thế nào trong vai trò một hệ thống kinh tế - xã hội, nhưng người ta hiểu rằng một nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa sẽ dựa trên sở hữu toàn dân đối với các tư liệu sản xuất.
 
Chủ nghĩa cộng sản cố gắng đưa ra một giải pháp khác cho các [[phê phán chủ nghĩa tư bản|vấn đề]] của kinh tế thị trường [[chủ nghĩa tư bản|tư bản chủ nghĩa]] và di sản của [[chủ nghĩa đế quốc]] và [[chủ nghĩa dân tộc]]. Marx khẳng định rằng cách duy nhất để giải quyết các vấn đề này là tầng lớp lao động ([[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|vô sản]]), những người mà theo Marx là lực lượng chính tạo ra của cải vật chất trong xã hội và là những người bị tầng lớp tư bản ([[tư sản]]) bóc lột, đứng lên làm tầng lớp cầm quyền thay cho giới tư sản để thiết lập một xã hội tự do, không phân biệt giai cấp hay chủng tộc.<ref name="columbia"/> Người lao động đã được tổ chức thành giai cấp thống trị sẽ tước bỏ quyền tư hữu và kiểm soát tư liệu sản xuất vì lợi ích của xã hội. Theo quan điểm của những người cộng sản, chủ nghĩa cộng sản là con đường để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại. Thực hiện chủ nghĩa cộng sản thông qua cách mạng, bao gồm cách mạng lật đổ chế độ "người bóc lột người", và cách mạng xây dựng xã hội mới.
 
Trong vai trò một [[hệ tư tưởng chính trị]], chủ nghĩa cộng sản thường được xem là một nhánh của [[chủ nghĩa xã hội]]; một nhóm học thuyết triết học chính trị và kinh tế được rút ra từ nhiều phong trào chính trị và tri thức có nguồn gốc từ các tác phẩm của các nhà lý thuyết của [[Cách mạng công nghiệp|Cách mạng Công nghiệp]] và [[Cách mạng Pháp]].<ref>[http://www.reference.com/browse/columbia/socialis "Socialism." Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press. 03 tháng 2 năm 2008]</ref> Nhánh kia là lý luận của các đảng [[Chủ nghĩa xã hội-dân chủ|Dân chủ xã hội]] hiện có nhiều ảnh hưởng tại Tây Âu và Bắc Âu. Do cùng chịu ảnh hưởng của [[chủ nghĩa Marx]], các [[đảng cộng sản]] và [[Chủ nghĩa xã hội-dân chủ|Dân chủ xã hội]] thường có quan hệ đồng minh với nhau thành một lực lượng chung được gọi là [[cánh tả]].
 
Chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ phương Tây nhưng càng di chuyển về phương Đông càng bị biến đổi tùy theo tâm lý, văn hóa và những điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương mà nó đi qua làm nảy sinh ra những trường phái tư tưởng cộng sản khác nhau với cách hiểu khác nhau về chủ nghĩa cộng sản. Những hình thức nổi bật của chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như [[Chủ nghĩa Lenin]], [[Chủ nghĩa cộng sản#Chủ nghĩa Stalin|Chủ nghĩa Stalin]], [[Tư tưởng Mao Trạch Đông|Chủ nghĩa Mao]] và [[Chủ nghĩa Trotsky]], đều kế thừa từ [[Chủ nghĩa Marx]], nhưng giữa chúng có những khác biệt tùy theo cách hiểu và bối cảnh xã hội mà nhà lý luận chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản cũng có những phiên bản khác không liên quan đến Chủ nghĩa Marx, chẳng hạn [[Chủ nghĩa cộng sản Thiên chúa giáo]] và [[Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ]] (''anarcho-communism'').
 
==Từ nguyên==