Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Các bài đã viết:
** [[Nhiễu xạ điện tử]]
** [[Kính hiển vi điện tử]]
** [[Kính hiển vi điện tử truyền qua]]
** [[Kính hiển vi điện tử quét]]