Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166/tài liệu”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Module rating|p}}
{{High risk|493000+}}
 
This module returns a country's or subdivision's code (alpha-2, alpha-3, numeric) or name (ISO, non-ISO) from [[ISO 3166]] from a varity of inputs (alpha-2, alpha-3, numeric, name, ISO-name, alternative names). The module also removes junk from the input.
==Examples==