Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166/data/National”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
["GA"] = {alpha3="GAB",numeric="266",name="Gabon",altnames={"Ga-bông"}},
["GB"] = {alpha3="GBR",numeric="826",name="Vương quốc Anh",isoname="United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland",altnames={"Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland","Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len","Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan","Anh"}},
["GB-ENG"] = {alpha3="ENG",numeric="000",name="Anh",altnames={"Anh Quốc","Anh Cát Lợi"}}, --Considered to be a country
["GB-NIR"] = {alpha3="NIR",numeric="000",name="Bắc Ireland",altnames={"Bắc Ai-len","Bắc Ái Nhĩ Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-SCT"] = {alpha3="SCT",numeric="000",name="Scotland",altnames={"Tô Cách Lan"}}, --Considered to be a country
["UG"] = {alpha3="UGA",numeric="800",name="Uganda",altnames={"U-gan-đa"}},
["UM"] = {alpha3="UMI",numeric="581",name="Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ",altnames={"Các tiểu đảo xa của Hoa Kì"}},
["US"] = {alpha3="USA",numeric="840",name="Hoa Kỳ",isoname="United States of America",altnames={"Hoa Kì","Mỹ","Mĩ","Mỹ Quốc","Mĩ Quốc"}},
["UY"] = {alpha3="URY",numeric="858",name="Uruguay",altnames={"U-ru-goay"}},
["UZ"] = {alpha3="UZB",numeric="860",name="Uzbekistan",altnames={"U-dơ-bê-kít-xtan","U-zơ-bê-ki-xtan"}},