Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166/data/National”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
["FR"] = {alpha3="FRA",numeric="250",name="Pháp"},
["GA"] = {alpha3="GAB",numeric="266",name="Gabon",altnames={"Ga-bông"}},
["GB"] = {alpha3="GBR",numeric="826",name="Vương quốc Anh",isoname="United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland",altnames={"Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland","Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len","Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan","Anh","Anh Quốc","Liên hiệp Anh"}},
["GB-ENG"] = {alpha3="ENG",numeric="000",name="Anh",altnames={"Anh Quốc","Anh Cát Lợi"}}, --Considered to be a country
["GB-NIR"] = {alpha3="NIR",numeric="000",name="Bắc Ireland",altnames={"Bắc Ai-len","Bắc Ái Nhĩ Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-SCT"] = {alpha3="SCT",numeric="000",name="Scotland",altnames={"Tô Cách Lan"}}, --Considered to be a country