Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Đề mục mới: →‎Bài viết tốt
(Đề mục mới: →‎Bài viết tốt)
|style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | Tặng bạn vì các đóng góp của bạn cho wiki. Thân mến. [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="violet">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="red">'''Wikipedia tiếng Việt ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 13:23, ngày 14 tháng 2 năm 2020 (UTC)
|}
 
== Bài viết tốt ==
 
{{TMTGBQBVT|Pokémon Sun và Moon}}
[[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:20, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)