Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166”

Thử
(Nhập mô đun mới từ en:Module:ISO 3166 (894557005))
 
(Thử)
local function findname(code,cdata,qry)
local sqry = p.strip(qry)
if code == "NGA" and qry == "Nga" then return false end -- Nga chứ không phải Nigeria
if cdata["name"] and sqry==p.strip(cdata["name"])
or cdata["isoname"] and sqry==p.strip(cdata["isoname"])