Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

[[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:20, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{ping|Thienhau2003}} Em vừa mới tạo bản mẫu {{tl|DTBCB}} để củng cố cho cuộc chạy đua Best Leader of DYK, cần dùng hàm tính toán nào để khi mà người ta điền một từ nhất định vào một tham số thì văn bản hiển thị sẽ là một từ nhất định khác? <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 13:49, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{U|Q.Khải}} Ý em là sao, anh không hiểu lắm? [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:55, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{U|Q.Khải}} Ý em là sao, anh không hiểu lắm?