Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
:{{U|Q.Khải}} Ý em là sao, anh không hiểu lắm? [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:55, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
::{{u|Thienhau2003}} Ví dụ như điền từ "bronze" thì văn bản hiển thị sẽ là "đồng", điền từ "silver" sẽ cho ra "bạc",... <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 13:57, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:::{{u|Thienhau2003}} Em có thể dùng hàm #Ifeq xác định chuổi điều kiện để tạo đầu ra, với cấu trúc
<pre>{{#ifeq: Chuỗi đầu vào | Chuỗi so sánh | Đầu ra nếu đúng | Đầu ra nếu sai }}</pre>
Ví dụ
<pre>{{#ifeq: 1+5 | 6 | Đúng | Sai }}</pre> sẽ ra
*'''Đúng'''
Nghĩa là khi em nhập vào phép tính 1+5, nếu bằng 6 trong điều kiện cần so sánh, em sẽ ra từ "Đúng" nếu điều kiện so sánh đúng hoặc bằng điều kiện chuẩn. Ngược lại nếu em không nhập vào 1+5 mà là 2+7 chẳng hạn thì sẽ ra "Sai" khi điều kiện cần so sánh không đúng hoặc bằng điều kiện chuẩn. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 14:06, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)