Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Nghĩa là khi em nhập vào phép tính 1+5, nếu bằng 6 trong điều kiện cần so sánh, em sẽ ra từ "Đúng" nếu điều kiện so sánh đúng hoặc bằng điều kiện chuẩn. Ngược lại nếu em không nhập vào 1+5 mà là 2+7 chẳng hạn thì sẽ ra "Sai" khi điều kiện cần so sánh không đúng hoặc không bằng điều kiện chuẩn. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 14:06, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{u|Thienhau2003}} Nhưng bây giờ với nhiều từ khác nhau thì sao? Tức là em dùng hàm này với mỗi từ "bronze", "silver", "gold" và "platinum" nhưng trong thực tế thì chỉ điền 1 trong 4 từ đó. Vậy thì phải dùng thêm hàm nào nữa? <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 14:12, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{U|Q.Khải}} Em có thể dùng hàm switch để chuyển đổi nhiều tham số khác nhau theo cú pháp
<pre>{{#switch: trường nhập | giá trị trường nhập 1 = Đầu ra 1 | giá trị trường nhập 2 = Đầu ra 2 | giá trị ra khi trường nhập không đúng }}</pre>
Ví dụ
<pre>{{#switch:{{{1}}}| bronze = Đồng | silver = Bạc | gold = Vàng | Không hợp lệ }}</pre>
Trong ví dụ trên nếu em nhập vào tham số {{{1}}} chữ "bronze" thì sẽ ra "Đồng", chữ "silver" thì sẽ ra "Bạc" , chữ "gold" thì sẽ ra "Vàng", và nếu em nhập không phải một trong ba từ trên thì sẽ ra "Không hợp lệ". Hàm này có thể mở rộng không giới hạn. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 14:21, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)