Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Trong ví dụ trên nếu em nhập vào tham số {{{1}}} chữ "bronze" thì sẽ ra "Đồng", chữ "silver" thì sẽ ra "Bạc" , chữ "gold" thì sẽ ra "Vàng", và nếu em nhập không phải một trong ba từ trên thì sẽ ra "Không hợp lệ". Hàm này có thể mở rộng không giới hạn. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 14:21, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
::{{u|Thienhau2003}} Cảm ơn anh :D <font size="2.718%"><span style="background:violet;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="lime">e</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">i</font><font color="red">π</font>]]</sup>+1=0''</span></font> 14:23, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)
 
Đồng tiền Bạn có biết là đồng tiền gì? [[Thành viên:Ipedi57|Ipedi57]] ([[Thảo luận Thành viên:Ipedi57|thảo luận]]) 14:37, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)