Khác biệt giữa các bản “Minh Mạng”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Mở rộng lãnh thổ Đế quốc Đại Nam==
===Trấn Tây Thành===
Năm [[1833]] sau khi triều đình bắt tội Tổng trấn [[Lê Văn Duyệt]], [[Lê Văn Khôi]] con nuôi ông dấy binh nổi loạn, chiếm giữ [[Thành Bát Quái]] (thuộc [[SàiTp GònHồ Chí Minh]] ngày nay). Vài tháng sau vì yếu thế Lê Văn Khôi cầu viện nước [[Xiêm]]; vua Xiêm [[Rama III]] bèn sai tướng [[Chao Phraya Bodin]] và [[Prayurawongse|Phraklang]] đem hàng ngàn quân thủy bộ chia ra làm 5 đạo tiến đánh Gia Định. Đường thủy thì qua ngả [[Vịnh Thái Lan]], đường bộ thì qua đất Chân Lạp, đồng thời thừa thế khống chế luôn Chân Lạp.
 
Trong khi đó quân Xiêm đánh vào [[An Giang]] (tháng 12/1833), rồi tiến lên giao chiến ở rạch [[Chợ Thủ|Củ Hủ]]. Trận ấy quân Việt thắng và phản công chiếm lại đồn [[Châu Đốc]], tỉnh [[An Giang]], thành [[Hà Tiên (tỉnh)|Hà Tiên]] rồi cùng lực lượng quân [[Chân Lạp]] ngược dòng Cửu Long tiến chiếm lại thành [[Nam Vang]]. Quân Xiêm bại trận phải rút khỏi Chân Lạp; triều đình Huế bèn đưa [[Ang Chan II]] trở lại ngôi vua.