Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Nam Thành Tráng Hầu [[Vương Thần Niệm]]: Huyện hầu, quan viên nhà Bắc Ngụy và nhà Lương thời Nam Bắc triều, sau được cải thụy hiệu khác là [[Trung Công]].
* Hưng Ninh Tráng Hầu [[Tuân Lãng]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương và nhà Trần.
* Cung Thuận Trung Tráng Hầu [[Ngô Duẫn Thành]] đời [[nhà Minh]], sau được truy tặng là [[Trung Tráng Công]].
 
== Xem thêm ==
* [[Vũ Công (thụy hiệu)|Vũ Công]]
* [[Tráng Vương]]
* [[Trung Tráng Hầu]]
 
{{trang định hướng}}