Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Mongrangvebet/Lưu 2”

Thẻ: Câu hỏi cho module hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Anh là người hay robot? --[[Thành viên:Khoa Việt|Khoa Việt]] ([[Thảo luận Thành viên:Khoa Việt|thảo luận]]) 08:55, ngày 18 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:{{ping|Khoa Việt}} Tôi là người, bạn nhé — [[User:Mongrangvebet|'''''Møñgζ∀ng√∑ß∃†''''']] ~ [[Thành viên:Mongrangvebet/CAPTCHA|<sub>trả lời CAPTCHA để vào trang thảo luận</sub> :))]] 09:41, ngày 18 tháng 2 năm 2020 (UTC)