Khác biệt giữa các bản “Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019”