Khác biệt giữa các bản “Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
| 50 m tự do
| {{flagSEAGFmedalist|Jonathan Tan|SGP|2019}} || 22.25 '''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Teong Tzen Wei|SGP|2019}} || 22.40
| {{flagSEAGFmedalist|Luke Michael Gebbie|PHI|2019}} || 22.62
|-
| 400 m tự do
| {{flagSEAGFmedalist|[[Nguyễn Huy Hoàng (swimmer)|Nguyễn Huy Hoàng]]|VIE|2019}} || 3:49.08<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Welson Sim]]|MAS|2019}} || 3:49.55
| {{flagSEAGFmedalist|[[Aflah Fadlan Prawira]]|INA|2019}} || 3:52.65
|-
| 1500&nbsp;m tự do
| {{flagSEAGFmedalist|[[Nguyễn Huy Hoàng (swimmer)|Nguyễn Huy Hoàng]]|VIE|2019}} || 14:58.14<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]''', '''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Aflah Fadlan Prawira]]|INA|2019}} || 15:15.77<br>'''[[List of Indonesian records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Nguyễn Hữu Kim Sơn|VIE|2019}} || 15:18.87
|-
| 50&nbsp;m bơi ngửa
| {{flagSEAGFmedalist|[[I Gede Siman Sudartawa]]|INA|2019}} || 25.12<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Quah Zheng Wen]]|SGP|2019}} || 25.65
| {{flagSEAGFmedalist|Lê Nguyễn Paul|VIE|2019}} || 25.73
|-
| 100&nbsp;m bơi ngửa
| {{flagSEAGFmedalist|[[Quah Zheng Wen]]|SGP|2019}} || 53.79<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]''', '''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Lê Nguyễn Paul|VIE|2019}} || 54.98<br>'''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[I Gede Siman Sudartawa]]|INA|2019}} || 55.68
|-
| 200&nbsp;m bơi ngửa
| {{flagSEAGFmedalist|[[Quah Zheng Wen]]|SGP|2019}} || 2:00.06<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Farrel Armando Tangkas|INA|2019}} || 2:02.75
| {{flagSEAGFmedalist|Khiew Hoe Yean|MAS|2019}} || 2:03.89
|-
| 100&nbsp;m bơi ếch
| {{flagSEAGFmedalist|[[James Deiparine]]|PHI|2019}} || 1:01.46<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]''', '''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Phạm Thanh Bảo|VIE|2019}} || 1:01.92
| {{flagSEAGFmedalist|[[Lionel Khoo]]|SGP|2019}} || 1:01.98
|-
| 200&nbsp;m bơi ếch
| {{flagSEAGFmedalist|Nuttapong Ketin|THA|2019}} || 2:12.57<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]''' '''[[List of Thai records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Phạm Thanh Bảo|VIE|2019}} || 2:12.84<br>'''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Maximillian Ang Wei|SGP|2019}} || 2:13.96<br>'''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
|-
| 400&nbsp;m hỗn hợp cá nhân
| {{flagSEAGFmedalist|Trần Hưng Nguyên|VIE|2019}} || 4:20.65<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]''' '''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Aflah Fadlan Prawira]]|INA|2019}} || 4:21.30<br>'''[[List of Indonesian records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Nguyễn Hữu Kim Sơn|VIE|2019}} || 4:26.45
|-
| 4×100&nbsp;m tự do tiếp sức
| {{flagSEAGFteam|SGP|2019}}<br />[[Darren Chua]] (50.05) <br />Jonathan Tan (49.10) <br />[[Quah Zheng Wen]] (48.40) <br />[[Joseph Schooling]] (49.27) || 3:16.82<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFteam|PHI|2019}}<br />Luke Miguel Gebbie<br>Maurice Sacho Ilustre<br>Jean Pierre Sameh Khouzam<br>Jarod Jason Hatch|| 3:22.32 <br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|VIE|2019}}<br />[[Hoàng Quý Phước]] <br />Lê Nguyễn Paul <br />Ngô Đình Chuyền <br />Trần Hưng Nguyên || 3:22.45<br> '''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
|-
| 4×200&nbsp;m tự do tiếp sức
| {{flagSEAGFteam|SGP|2019}}<br />[[Quah Zheng Wen]] (1:48.50) <br />[[Joseph Schooling]] (1:49.91) <br />Jonathan Tan (1:51.15) <br />[[Darren Chua]] (1:48.32) || 7:17.88<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#MenNam|MR]]'''
| {{flagSEAGFteam|VIE|2019}}<br />[[Hoàng Quý Phước]] (1:49.61) <br />Nguyễn Hữu Kim Sơn (1:50.68) <br />Ngô Đình Chuyền (1:50.77) <br />[[Nguyễn Huy Hoàng (swimmer)|Nguyễn Huy Hoàng]] (1:50.45) || 7:21.51<br>'''[[List of Vietnamese records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|MAS|2019}}<br />Khiew Hoe Yean (1:52.34) <br />[[Welson Sim]] (1:48.93) <br />Arvin Singh Chahal (1:51.46) <br />Keith Lim (1:54.82) || 7:27.55