Khác biệt giữa các bản “Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
| 50 m tự do
| {{flagSEAGFmedalist|[[Amanda Lim]]|SGP|2019}} || 25.06<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Jenjira Srisa-Ard|THA|2019}} || 25.32<br>'''[[List of Thai records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Jasmine Alkhaldi]]|PHI|2019}} || 25.48<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
|-
| 100&nbsp;m tự do
| {{flagSEAGFmedalist|[[Quah Ting Wen]]|SGP|2019}} || 54.74<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Cherlyn Yeoh|SGP|2019}} || 55.55
| {{flagSEAGFmedalist|[[Jasmine Alkhaldi]]|PHI|2019}} || 55.76<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
|-
| 100&nbsp;m bơi ếch
| {{flagSEAGFmedalist|[[Phee Jinq En]]|MAS|2019}} || 1:08.50<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]''' '''[[List of Malaysian records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Christie Chue]]|SGP|2019}} || 1:09.06<br>'''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Nisha Kukanakorn|THA|2019}} || 1:10.70
|-
| 200&nbsp;m bơi ếch
| {{flagSEAGFmedalist|[[Christie Chue]]|SGP|2019}} || 2:28.71<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]''' '''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Phiangkhwan Pawapotako|THA|2019}} || 2:31.47
| {{flagSEAGFmedalist|[[Phee Jinq En]]|MAS|2019}} || 2:32.38
|-
| 200&nbsp;m bơi bướm
| {{flagSEAGFmedalist|[[Quah Jing Wen]]|SGP|2019}} || 2:10.97<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|[[Remedy Rule]]|PHI|2019}} || 2:10.99<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFmedalist|Lê Thị Mỹ Thảo|VIE|2019}} || 2:12.70
|-
| 4×100&nbsp;m tự do tiếp sức
| {{flagSEAGFteam|SGP|2019}}<br /> [[Quah Ting Wen]] (54.80) <br>[[Quah Jing Wen]] (56.01) <br>Cherlyn Yeoh (54.96) <br>[[Amanda Lim]] (55.15) || 3:40.92<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]''' '''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|PHI|2019}}<br />[[Remedy Rule]] (56.39) <br>Nicole Justine Oliva (57.10) <br>Xiandi Chua (57.84) <br>[[Jasmine Alkhaldi]] (55.72) || 3:47.05<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|THA|2019}}<br />Kornkarnjana Sapianchai<br>Manita Sathianchokwisan<br>Jenjira Srisa-Ard<br>[[Natthanan Junkrajang]] || 3:48.30
|-
| 4×200&nbsp;m tự do tiếp sức
| {{flagSEAGFteam|SGP|2019}}<br />[[Gan Ching Hwee]] (2:02.30) <br>[[Quah Ting Wen]] (2:00.69) <br>[[Quah Jing Wen]] (2:02.15) <br>[[Christie Chue]] (2:01.86) || 8:07.00<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]''' '''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|THA|2019}}<br />Kornkarnjana Sapianchai (2:03.30) <br>Kamonchanok Kwanmuang (2:05.18) <br>Fonpray Yamsuan (2:03.90) <br>[[Natthanan Junkrajang]] (1:59.50) || 8:11.88<br>'''[[List of Thai records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|PHI|2019}}<br />Nicole Justine Marie Oliva (2:03.44) <br>[[Jasmine Alkhaldi]] (2:04.28) <br>Xiandi Chua (2:04.74) <br>[[Remedy Rule]] (2:03.00) || 8:15.46<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
|-
| 4×100&nbsp;m hỗn hợp tiếp sức
| {{flagSEAGFteam|SGP|2019}}<br>Elena Lee (1:04.69) <br>[[Christie Chue]] (1:08.05) <br>[[Quah Jing Wen]] (59.35) <br>[[Quah Ting Wen]] (54.96) || 4:07.05<br>'''[[ListDanh ofsách Southeastkỷ Asianlục SEA Games recordstrong inbơi swimminglội#Nữ|MR]]''' '''[[List of Singaporean records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|PHI|2019}}<br>Chloe Isleta (1:03.37) <br>Desirae Mangaoang (1:10.77) <br>[[Remedy Rule]] (1:00.75) <br>[[Jasmine Alkhaldi]] (56.21) || 4:11.10<br>'''[[List of Filipino records in swimming|NR]]'''
| {{flagSEAGFteam|THA|2019}}<br>Saovanee Boonamphai<br>Nisha Kijkanakorn<br>Supasuta Sounthornchote<br>Kornkarnjana Sapianchai || 4:14.35