Khác biệt giữa các bản “Hợp chất hữu cơ”

Không thay đổi kích thước ,  3 tháng trước
n
Dựa theo mạch cacbon của phân tử, hợp chất hữu cơ được phân thành: hợp chất có mạch vòng và hợp chất không có mạch vòng.
 
Dựa vào các nhóm chức có trong phân tử, các hợp chất là dẫn xuất của hidrocacbanhidrocacbon được phân thành 3 loại:
 
* Hợp chất hữu cơ đơn chức là hợp chất chỉ có 1 nhóm chức.