Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên Mục hoàng hậu”

Không có tóm lược sửa đổi
*[[Tư Mã Ý|Tây Tấn Tuyên Đế]] [[Trương Xuân Hoa|Tuyên Mục Hoàng Hậu]] (truy tôn, thời [[Tào Ngụy]] chỉ được gọi là [[Tuyên Mục vương phi]])
*[[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] [[Lưu quý nhân (Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế)|Tuyên Mục Hoàng Hậu]] (do [[Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế]] truy tôn, đương thời chỉ có tước hiệu Lưu quý nhân)
*[[Đường Chiêu Tông]] [[Hà hoàng hậu (Đường Chiêu Tông)|Tuyên Mục Hoàng Hậu]] (dosau khi Đường Chiêu Tông giắ băng, lui về sống ở Tích Thiện Cung nên còn gọi là Tích Thiện Hà Tháithái Hậuhậu)
 
==Xem thêm==