Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành phố cấp phó địa”

(Phó địa cấp thị là các huyện cấp thị trực thuộc tỉnh trực tiếp mà không qua bất kỳ đơn vị cấp địa khu nào, đơn vị dạng này khá ít nên gộp với bài Huyện cấp thị)
Thẻ: Trang đổi hướng mới Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#đổi [[Huyện cấp thị (Trung Quốc)#Phó địa cấp thị|Phó địa cấp thị]]