Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

|-
!4
||[[Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải|Trường đạiĐại học Công nghệ Giao thông Vận tải]]
|UTT
||Đa ngành, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, vận tải
|-
!5
||[[Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội|Trường đạiĐại học Tài nguyên và Môi trường]]
|HUNRE
|| Đa ngành
|-
!6
||[[Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội|Trường đại]] [[Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội|Đại học Công nghiệp]]
|HaUI
||Đa ngành
|-
!7
||[[Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội|Trường đại]] [[Đại học Công nghiệp Việt-Hung|học Công nghiệp Việt-Hung]]
|VIU
||[[Kỹ thuật]] [[công nghiệp]]
|-
!8
||[[Trường Đại học Dược Hà Nội|Trường đạiĐại học Dược Hà Nội]]
|HUP
||[[Dược]]<ref name=":2">{{Chú thích web|url = http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pctct/noidung/Lists/lichsu/View_Detail.aspx?ItemID=7|tiêu đề = Lịch sử|ngày truy cập = ngày 23 tháng 7 năm 2015}}</ref>
|-
!9
||[[Trường Đại học Điện lực|Trường đạiĐại học Điện lực]]
|EPU
||Đa ngành <ref>{{Chú thích web|url=https://www.epu.edu.vn/trang/thong-tin-khai-quat-2127.html|title=Thông tin khái quát|last=|first=|date=14-7-2019|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
|-
!10
||[[Trường Đại học Giao thông Vận tải|Trường đạiĐại học Giao thông Vận tải]]
|UTC
||Đa ngành