Khác biệt giữa các bản “Hòa Lâm (nhà Thanh)”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Minhnhan191997 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Diepphi)
Thẻ: Lùi tất cả
 
==Hậu sự==
Hòa Lâm được tấn tặng Nhất đẳng công, thụy là '''Trung Tráng''', ban lễ Tế táng, đưa bài vị vào Thái Miếu, thờ cúng ở các từ Chiêu trung, Hiền lương, chuẩn cho gia đình xây dựng Chuyên từ. Con trai là Phong Thân YNghi Miên được kế tự công tước.
 
Năm Gia Khánh thứ 4 (1799), Hòa Thân đền tội, triều thần luận rằng Hòa Lâm cậy thế giành công, Hoàng đế cũng cho rằng ông bình định người Miêu là ăn theo Phúc Khang An, đến khi tự mình cầm quân thì chẳng có công trạng gì, mệnh cho rút bỏ bài vị của ông ở Thái Miếu, phá hủy Chuyên từ, đoạt công tước của Phong Thân YNghi Miên, nhưng vẫn cho anh ta được thế tập Tam đẳng Khinh xa Đô úy.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh