Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
→‎Chi tiết: Thêm dấu cách
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
n (→‎Chi tiết: Thêm dấu cách)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Quy định này <U>áp dụng</U> cho các hành động lặp đi lặp lại việc di chuyển trang, xóa trang, phục hồi, hoặc tạo lại một trang. Tất cả các hành động này, nếu thực hiện một cách quá đáng, là các hình thức của bàn phím chiến.
 
'''Lưu ý: Không có đòi hỏi rằng các hồi sửa phải có liên quan đến nhau: 4 hồi sửa bất kỳ đối với cùng một trang đều được tính.'''
 
== Chủ đích của quy định ==