Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài
n (→‎Chi tiết: Thêm dấu cách)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Khóa|small=yes}}
{{Quy định Wikipedia}}
{{policy in a nutshell|Không [[Wikipedia:Hồi sửa|hồi sửa]] ''một phần hay toàn bộ'' bất kỳ trang nào quá 3 lần trong vòng 24 giờ, ngoại trừ các trường hợp phá hoại hiển nhiên. </b><br />(Nếu không, một bảo quản viên sẽ '''có thể''' [[Wikipedia:Quy định cấm|cấm]] tài khoản của bạn.)<b>}}