Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Thái độ trung lập”

{{quote|Trong Wikipedia tiếng Việt, chỉ nên dùng những từ sau đây để xưng hô các nhân vật: "ông" hay "anh" cho nam giới, và "bà" hoặc "cô" cho phụ nữ. Nếu không thể dùng các đại từ đã nêu, nên dùng chức danh của người đó khi nhắc đến họ: "sư" hay "thầy" cho người tu hành, v.v. Nên tránh những đại từ xưng hô có ý đề cao hay hạ thấp nhân vật như ngài, Người, hắn, y, v.v.}}
[[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 18:53, ngày 15 tháng 2 năm 2012 (UTC)
:Đối với những đối tượng nhỏ tuổi hơn (học sinh tiểu học trở xuống), chúng ta sẽ xưng hô như thế nào? Nam giới thì "cậu", nữ giới thì vẫn là "cô", theo ý kiến của tôi. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<font color="green">'''minhhuy'''</font>]] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|talk]])</sup> 10:04, ngày 16 tháng 2 năm 2012 (UTC)